LEVEL 2

6200,00
6900,00
CUBE тапсырмаларында балаңыздың кубтарды біртебірте табуы, оларды және ауданды салыстыра білуі, тапсырманы түсініп, ондағы міндетке назар аударуы, байқампаздығы, түстерге қарау арқылы бір бүтінге жетуін қамтамасыз ететін қызметтер дайындалған. Бұл тапсырмалар байқампаздық, фотосуреттік жады, кескін көшіру қабілеттерін де ескерген.

FIND тапсырмалары; байқампаздық, жады, логикалық ойлау, визуалды және кеңістіктік айқындық, кескін қатынасы, үлгімен тұтастық жасау, мәселе шешу сияқты жоғарғы деңгейдегі когнитивті қабілеттерді дамыту үшін жоспарланды. Сұрақ түрлері және қиындық деңгейлері бұл жетістіктерді ескере отырып дайындалды.

SOLVE тапсырмалары логикалық ойлауды, жадыны дамыту, сәйкестендіру, байқампаздықты жетілдіру, визуалды және кеңістіктік айқындықты табу, кескін қатынасын түсіну, мәселені шеше білу сияқты жоғары деңгейдегі когнитивті қабілеттерді дамыту үшін жоспарланды. Сұрақ түрлері және қиындық деңгейлері бұл жетістіктерді ескере отырып дайындалды.

Басқа да тауарларды қараңыз
Click to order